Εγγραφή / Σύνδεση χρήστη

Όροι Χρήσης

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου www.evgeneiadi.gr (“site”) και αφορούν τους όρους, τις συνθήκες, τις αποποιήσεις ή άλλες νομικές παρατηρήσεις για κάθε άλλη σελίδα στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο.
ΓΕΝΙΚΑ
Γενικά ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του site

  1. Κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται “ως έχει”.
  2. Έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Ιnternet).
  3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
  4. Εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του www.evgeneiadi.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Ανάλογα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η τυροκομική μονάδα Ευγενειάδη δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της τυροκομικής μονάδας Ευγενειάδη, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το site ανήκει στην τυροκομική μονάδα Ευγενειάδη. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση. Σε άλλη περίπτωση χρειάζεται έγγραφη συναίνεση της τυροκομική μονάδα Ευγενειάδη. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται σ’ αυτόν το δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου δικαιούχου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος, ενδεχομένως, εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η τυροκομική μονάδα Ευγενειάδη δεν είναι υπεύθυνΗ για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Η τυροκομική μονάδα Ευγενειάδη αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Τυροκομική Μονάδα Ευγενειάδη
Shopping cart
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0